شرکت توسعه ماشین بیستون راه
Tose`eh Machin Bistoon Rah Company

سازنده کارخانه آسفالت ،بچینگ و بگ فیلتر کارخانه آسفالت

و کارخانه آسفالت با فیلتر آبی همچنین کارخانه آسفالت موبایل

محصولات
پروژه های انجام شده

--