طرح پنج بین کردن کارخانجات آسفالت

نحوه پنج بین کردن کارخانجات چهاربین قدیمی :

در گذشته کارخانجات آسفالت بصورت چهاربین با طبقه بندی مصالح بصورت ۰۶-۱۲-۱۹-۲۵ بود که طبق همین طبقه بندی سیلوی مصالح دارای چهارخانه ( بین ) و سرند چهارطبقه و طبقه دانه بندی هم چهار قسمت داشت که مصالح داغ با توجه به تناژ کارخانه در دسترس اپراتور بود که میتوانست با توجه به نیاز در تولید آسفالت گرم استفاده نماید .

اما طبق بخشنامه اداره راه و شهرسازی جهت بهبود کیفیت آسفالت می بایست کارخانه آسفالت که بصورت چهاربین ( سیلوی سرد چهارخانه ) هستند بصورت پنج بین شده و مصالح ۰۶ به دو قسمت ۰۳ -۰۶ تقسیم گردد .

این تغییرات طبق تحقیقات انجام شده باعث عمر بیشتر ، محکم شدن و از هم جدا نشدن ( پایستگی بیشتر ) آسفالت میگردد که یک کار کاملاً مفید می باشد.

 

برای ایجاد تغییرات در کارخانه آسفالت چهاربین به پنج بین می بایست :

  1. یک بین به سیلوی سرد مصالح به همراه نوار زیر و نوار حمل کننده مصالح اضافه شود .
  2. سرند چهارطبقه به پنج طبقه تغییر یابد . لذا با توجه به شکل ظاهری متفاوت کارخانجات قدیمی امکان تغییرات و اضافه کردن یک طبقه در همه کارخانجات وجود ندارد و می بایست در بعضی از کارخانه ها سرند کارخانه تعویض گردد .
  3. طبقه دانه بندی را اگر بخواهیم از چهارطبقه به پنج طبقه تغییر دهیم امکان ایجاد تغییرات وجود دارد اما چون از عرض طبقه کسر و یک طبقه دیگر اضافه شده در صورتی که بخواهیم اپراتور آسفالت استاندارد تولید نماید زمان بیشتری را نیاز خواهد داشت تا مصالح گرم در طبقه دانه بندی جمع آوری گردد که این مشکل با صرف هزینه بیشتر قابل حل خواهد بود .
  4. تغییرات مورد نیاز در تابلو برق و PLC کارخانه می بایست صورت گیرد اما با توجه به قدیمی بودن تابلو برقها احتمالاً بعضی تابلوها بابت نبود فضای اضافه کردن کلیدهای مورد نیاز و نرم افزار و PLC به مشکل خواهند خورد .

شایان ذکر است شرکت توسعه ماشین بیستون راه به عنوان ستزنده کارخانه آسفالت ، بگ فیلتر و کلیه قطعات مربوطه این توانایی را دارد که در خصوص ایجاد تغییرات و پنج بین کردن کارخانه های چهار بین با ارگان های دولتی ، شهرداری ها و شرکتهای خصوص با کمال میل همکاری نماید تا بتواند .