برج کارخانه آسفالت

برج کارخانه آسفالت ساخته شده توسط شرکت توسعه ماشین بیستون راه به طول ۱۴٫۸ متر و در چهارطبقه که شامل پایه های برج ، سیلوی ذخیره ۳۵ تنی آسفالت گرم ، طبقه میکسر ،طبقه دانه بندی و سرند کارخانه می باشد که تمامی این طبقات قابلیت حمل بدون ترافیک بوده و با کاور جهت گرم نگه داشتن مصالح موجود در طبقه دانه بندی و آسفالت گرم موجود در سیلوی ذخیره پوشانده می شود .

لازم به ذکر است طبقه میکسر کارخانه آسفالت تولیدی در این شرکت بصورت یک رنج بالاتر در نظر گرفته می شود تا به هیچ وجه در تناژ تولیدی خللی ایجاد نگردد به همین دلیل و دلایل دیگر کارخانه آسفالت تولیدی این شرکت با ظرفیت تولید واقعی بیشتر از ظرفیت تولید اسمی خود تحویل مشتری می گردد .

شرکت توسعه ماشین بیستون راه تولید کننده انواع کارخانه آسفالت موبایل نیز می باشد.