فلاکس قیر

فلاکس قیر شامل :

  • بدنه استوانه ای شکل
  • عدسی و پایه ها از ورق ۶ یا۸ میل
  • کویل با لوله ۲ اینچ مانیسمان بدون درز ۱۹۰  متر
  • شناور جهت برداشت قیر در سطح تراز مختلف
  •        دو عدد شیر تخلیه ۳ اینچ
  • عایق از پشم سنگ
  • کاور از ورق گالوانیزه
  • الکترو پمپ ۳ اینچ دوجداره ۱۵ کیلووات
  • ۲ عدد گیج نشان دهنده
  • ۲ عدد شیر ۲ اینچ جهت ورود و خروج روغن کویل