دسته: <span>کارخانه آسفالت سیار ( پرتابل و موبایل )</span>

کارخانه آسفالت موبایل  شرکت توسعه ماشین بیستون راه کارخانه آسفالت سیار ،  موبایل ،  پرتابل پس از آنکه انسان آموخت برای حمل و نقل بهتر و سریعتر جاده ها را با آسفالت بپوشاند و از علائم راهنمایی و رانندگی مانند تابلوها و خط کشی استفاده نماید تا ضمن رعایت ایمنی و با ایجاد مقررات عبور و مرور سلامتی […]