اتاق فرمان و تابلو برق

اتاق فرمان و تابلو برق

کانکس ساخته شده با در و پنجره دوجداره ، چراغ های روشنایی و کولر گازی دومنظوره

مجهز به کامپیوتر و مانیتور

تابلو برق اصلی ( تابلو قدرت ) برای راه اندازی کلیه الکتروموتورها

تابلو کنترل فرمان برای کنترل کلیه عملیات بطور اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و دستی با اتصال به سیستم باسکول و حرارت و نظائر آن دارای علائم هشدار دهنده و آژیر