بالابر مصالح گرم

بالابرمصالح گرم :

این دستگاه مابین درایر و سرند قرار می گیرد و اجزاء آن شامل :

  • بدنه از ورق خمکاری شده
  • بدنه مسلح شده با ناودانی خمکاری شده در طول و عرض
  • قاشقک های خمکاری شده از ورق ضد سایش
  • زنجیر بادامی و کرپی فورچ نشکن
  • شافت از جنس CK45
  • دارای گیچ نشان دهنده حرارت بصورت دیجیتال در اتاق فرمان
  • الکترو گیربکس