سیلوی مصالح گرم

سیلوی مصالح گرم

چهار دهنه سیلو که مصالح گرم به تفکیک در آن جای می گیرد

چهار عدد جک پنوماتیک برای باز و بسته کردن درب دریچه های خروجی

یاتاقانهای مقاوم گرما

صندوق فیلر

اسکرو هدایت به باسکول

باسکول فیلر با دریچه پنوماتیک

باسکول قیر با دریچه پنوماتیک بصورت سیفونی