غبارگیر مولتی سایکلون

این دستگاه بین دایر و مکنده قرار میگیرد و شامل :

  • بدنه چهارگوش
  • موشکی غبارگیر
  • پره سایکلون
  • پایه ها از ورق خمکاری شده
  • کانالهای ورود و خروج
  • مجهز به یک عدد دستگاه اسکرو با الکترو موتور گیربکس
  • موشکی غبارگیر ۳۰ تایی