ماسه شور پاکتی یا اسکرابر

ماسه شور پاکتی یا اسکرابر

ماسه شورهای تولید شده در این شرکت در دو نوع پاکتی( اسکرابر ) و حلزونی می باشند .

ماسه شور پاکتی یا اسکرابر :

این دستگاه جهت شستشو و آب زدایی مصالح ریز دانه و همچنین خروج مصالح بسیار ریز در هنگام شستشوی مصالح در آب کاربرد دارد و در دو نوع تک پره و دو پره می باشد و دارای الکتروموتور ۲۲ کیلووات و غلطکهای چدنی می باشد