ماسه شور حلزونی

ماسه شور حلزونی

این نوع ماسه شورها جهت شست و شو و جداکردن ماسه از گل و لای تا حداکثر سایز دانه های ۳۰ میلیمتر کاربرد دارد و ورقهای آن قابل تعویض و لاستیکی می باشند و تمامــی الکترو گیربکسهای مورد استفاده در ماسه شورها از نوع روسی می باشند .